Ohje V1.4   10.08.2013

ajaaskel(at)forum.ubuntu-fi.org

Auto DL asennusohje


Ennen asennusta tarvitaan

 • Ubuntu 10.04 -->  tai "yhteensopiva" kuten Linux Mint tai Peppermint
 • Nettiyhteys
 • "yle-dl" asennettuna + testattuna
 • "areena menut" asennettuna + testattuna

Näille löytyy oma ohjeensa täältä:

    http://www.homelinuxpc.com/download/Areenan_nauhoituksen_asennus.html

Tarkastetaan ensin että ylläoleva kokonaisuus toimii oikein jonka jälkeen varsinainen Auto DL automaattinauhurin asennus Ubuntulle / vastaaville käy erittäin helposti.  


Asennuksen suorittaminen

Asennus suoritetaan päätteessä.  Tämä rimpsu lataa päätteessä "wget" ohjelman avulla asennuspalvelimelta asennusohjelman, asettaa sille ajo-oikeuden ja ajaa sen:

    wget --no-cache -r -O./asenna_autodl homelinuxpc.com/download/asenna_autodl && chmod +x asenna_autodl && ./asenna_autodl

Kopioi tuo sellaisenaan päätteeseen.  Riville ei lisätä mitään eteen, ei edes Ubuntulle tavallista "sudo": a vaan asennusrimpsu hoitaa sen itse milloin sitä tarvitaan ja kysyy salasanan. Asennusohjelman etenemistä voi seurata päätteessä mahdollisten virheiden varalta.  Asennuksen päätyttyä Auto DL ohjelman pitäisi jäädä taustapalveluna (diimon) käyntiin.   Asian voi tarkastaa komennolla

    sudo service autodld status      (=näytä tila)

Muita hyödyllisiä hallintakomentoja:

    sudo service autodld stop      (=pysäytä)

    sudo service autodld start      (=käynnistä)

    sudo service autodld restart      (=sammuta+käynnistä)
 
Jos yrität asennusta johonkin muuhun Linux-jakeluun kuin testattuihin Ubuntu tai Mint niin huomaa että Ubuntulle tyypillisen sudo: n pitää toimia. Asennusohjelma vaatii sen.

Toiminnan tarkastaminen

Koenauhoituksen voi tehdä käyttöohjeen mukaisesti:

   http://www.homelinuxpc.com/download/autodl_k%C3%A4ytt%C3%B6ohje.html


Version tarkastaminen 

Ohjelmien versiot voi tarkastaa päätteessä komennolla:

    ~/.auto_dl/adl_chk

Tässä versiot 10.8.2013 tilanteen mukaisina:

Checking Auto DL setup:
Background:
     System-V Init      v1.0
     Job Manager      v1.2
     Feed Reader      v1.32
     TSV Converter      v1.11
Foreground:
     Job Maker      v1.14
     Job Editor       v1.16
     TSV Converter      v1.11
     Setup Check      v1.11

Configuration:
     Default DownloadPath=/home/arto/Videot
     Default WindowHeight=600
     Default WindowWidth=400
     Default UseWinFilenames=no
     Default MaxDownloadCount=5
     Default RecordExitTask=no
Asennusohjelman toiminnan kuvaus


Normaalitilanteessa asennusohjelmalla tehty asennus on ongelmaton ja nopea. Asennusohjelman  toiminnan tuntemisesta voi olla hyötyä erikoistapauksissa tai jos asennus halutaan tehdä käsin kokonaan.  Asennusohjelma "asenna_autodl" tekee nämä toimenpiteet:

 • Luodaan /tmp hakemiston alle /autodl
 • Noudetaan asennuspalvelimelta autodl.zip
 • Puretaan zip, asetetaan ajo-oikeus puretuille tiedostoille
 • Luodaan kaikille käyttäjille  ~/.auto_dl
 • Kopioidaan kaikille käyttäjille new_jobs, edit_jobs, xml2tsv*, adl_chk  --> ~/.auto_dl
 • Kopioidaan kaikille käyttäjille launchy.xml  Mozillan eri versioiden /chrome hakemistoihin (Firefox, Seamonkey..)
 • Näytetään minne kaikkialle kopiointi on onnistunut
 • Korjataan omistajuus kaikille käyttäjille (ettei jää "root" sudon jäljiltä)
 • Asetetaan ryhmä periytymään uusille tiedostoille /Video*
 • Näytetään oikeusmuutosten tulos
 • Luodaan /opt/auto_dl
 • Kopioidaan auto_dld, get_feed, xml2tsv*  --> /opt/auto_dl
 • Kopioidaan autodld --> /etc/init.d
 • Päivitetään SysV käynnistys
 • Ajetaan lopputarkastus ~/.auto_dl/adl_chk

Asennusohjelman käyttö on suositeltavaa aina kun se on mahdollista kirjoitus- ja tulkintavirheiden, yms. välttämiseksi.Lokitiedostot


Lokitiedostot ovat normaaleja tekstitiedostoja joita voi selata editorilla. 
Käyttäjälokitiedostot
~/.auto_dl/new_job.log    (lisäystapahtumat)
~/.auto_dl/edit_job.log    (poistotapahtumat)

Palvelinlokitiedostot
/opt/auto_dl/logs/auto_dld.log      (Job Manager tapahtumat)
/opt/auto_dl/logs/get_feed.log      (Feed Reader tapahtumat)
/opt/auto_dl/logs/recorded.log      (nauhoitustapahtuman alku, loppu ja tulos "Done"=ok  "FAILURE"= katkesi)
/opt/auto_dl/logs/failure.log      (erilaisia virhetilanteita)

Kirjanpito
 /opt/auto_dl/.auto_dl/jobs_done

sisältää Areenan ohjelma-ID: n kaikista nauhoitetuista ohjelmista. ID: n poistaminen aiheuttaa ohjelman nauhoittumisen uudestaan (jos ko. ohjelmajakso on mukana sekä syötteessä että käyttäjän valinnoissa).  Tuo numero on sama joka näkyy Firefox: ssa vasemmassa alanurkassa kun hiiren vei ohjelmakuvakkeen päälle.

Auto DL on suunniteltu seuraamaan että nauhoitus onnistui loppuun asti.  Onnistumisen tunnistaminen perustuu nauhoitukseen käytetyn "yle-dl" ohjelman palauttamaan tietoon.  Jos "yle-dl" palauttaa tiedon että nauhoitus epäonnistui (katkesi kesken, tms.) niin Auto DL yrittää hetken päästä uudestaan.  Jos nauhoitus jollain tv-ohjelmalla toistuvasti epäonnistuu voi olla tarpeellista käyttäjän itse pakkokuitata nauhoitus tehdyksi Auto DL ohjelmalle.  Pakkokuittaus tehdään lisäämällä kyseisen tv-ohjelman tunnus eli id-numero Auto DL ohjelman kirjanpitoon.  Oletetaan että ohjelman id-numero on vaikkapa 1785779, annetaan päätteessä komento:
    
  sudo touch /opt/auto_dl/.auto_dl/jobs_done/1785779

jolloin Auto DL ei enää yritä nauhoittaa tuota ohjelman jaksoa.    Oikean id-numeron näet Firefox: ssa kun viet hiiren kyseisen tv-ohjelman päälle YLE Areenassa, se näkyy ohjelmalinkissä näin:

    http://areena.yle.fi/tv/1785779

Asetustiedosto
Auto DL toimintoja voi säätää oletuksista poikkeaviksi "autodl.conf" tiedoston kautta.  Muutoksia voi tehdä systeemin laajuisesti tai käyttäjäkohtaisesti.  Sijainnit niille ovat:

    /etc/auto_dl/autodl.conf
    ~/.auto_dl/autodl.conf

Tässä esimerkki sisällöstä:

#########################################################
#
# Configuration file for Auto DL
# Allows overriding default settings if needed.
#
#########################################################
#
DownloadPath=/data5/home5/data/YleVideos
WindowHeight=850
WindowWidth=550
#UseWinFilenames=No
#RecordExitTask=/home/arto/test


Rivien merkitys:

DownloadPath        =latauskansio
WindowHeight       =aukeavan ikkunan korkeus (töiden lisäys/poisto)
WindowWidth        =aukeavan ikkunan leveys (töiden lisäys/poisto)
UseWinFilenames  =win tiedostonimet
RecordExitTask      =kunkin nauhoituksen lopuksi suoritettava skripti, voi laittaa omia toimintoja sinne 

Risuaidalla rivin alussa voi estää kyseisen rivin vaikutuksen.  Tulkintajärjestys on että käyttäjäkohtainen asetus voittaa systeeminlaajuisen asetuksen.